NAZIV AKTIVNOSTI

»POSODOBITEV ŽAGARSKEGA OBRATA«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Posodobitev žagarskega obrata« je potekala naložba v nakup nove tračne žage in drobilnika za izdelavo sekancev. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost v podjetju Žaga Žerjal d.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva tudi k doseganju okoljskih ciljev in ciljev razvoja podeželja.

Rezultati aktivnosti: novo delovno mesto v podjetju, ki je neposredno povezano z naložbo in nova sodobna oprema za predelavo lesa v podjetju.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/

NAZIV AKTIVNOSTI

»NAKUP OPREME V ŽAGARSTVU ŽERJAL«

JAVNI RAZPIS

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »Nakup opreme v žagarstvu Žerjal« bo potekal nakup nove linije za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo, ki bo podjetju omogočila izboljšanje razreza lesa. Naložba je sofinancirana s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Cilj izvedbe naložbe je razširiti poslovanje, izboljšati produktivnost, razširiti ponudbo ter zvišati število zaposlenih v podjetju. Izvedena investicija bo podjetju omogočila doseganje višje dodane vrednosti, posledično pa tudi povečanje prodaje izdelkov.

Rezultati naložbe: novi delovni mesti v podjetju, ki sta neposredno povezani z naložbo ter nova linija za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/