NAZIV AKTIVNOSTI

»POSODOBITEV ŽAGARSKEGA OBRATA«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru aktivnosti »Posodobitev žagarskega obrata« je potekala naložba v nakup nove tračne žage in drobilnika za izdelavo sekancev. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati proizvodne zmogljivosti in produktivnost v podjetju ŽAGANJE LESA TOMAŽ ŽERJAL S.P. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Naložba prispeva tudi k doseganju okoljskih ciljev in ciljev razvoja podeželja.

Rezultati aktivnosti: novo delovno mesto v podjetju, ki je neposredno povezano z naložbo in nova sodobna oprema za predelavo lesa v podjetju.

POVEZAVE

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/